Compliance & certificering: het continu voldoen aan de laatste wet en regelgeving is lastig, laat staan het aantoonbaar maken. MR&C helpt de organisatie bij het opzetten en integreren van een adequaat en pragmatisch compliance beleid.

Financieel: om stakeholders van de organisatie voldoende assurance te verlenen aangaande de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de cijfers is een adequaat financieel risk management beleid benodigd. MR&C ondersteunt bij het opzetten, integreren en onderhouden van een adequaat geïntegreerd FRM beleid.

Operationeel: van het inzichtelijk maken van operationele processen, het houden van risico analyses, tot het implementeren en borgen van de operationele sleutel controles, MR&C ondersteunt.

Strategie: welke risico’s loopt de organisatie binnen de huidige strategie? Wat als er andere keuzes waren gemaakt of de strategie wordt herzien? Waar liggen kansen en bedreigingen? Met deskundige strategische (scenario) analyses stelt MR&C de organisatie in staat om weloverwogen strategische beslissingen te nemen voor nu en naar de toekomst.

Security & Fraude: continuïteit, databeveiliging, autorisatie beleid, fraude beleid, we zien er allemaal het belang van in, maar is het ook aantoonbaar op orde? Wordt er binnen de organisatie voldoende aandacht geschonken aan awareness trainingen op het gebied van fraude en integriteit? MR&C ondersteunt de organisatie bij het opstellen en uitdragen van adequaat beleid, risico analyses en controlesystematieken conform de laatste in- en externe regelgeving.